Fullt fokus mot de grova brotten

Rikspolischefen om den grova brottsligheten, personrån bland unga och utredningsresultaten.

Polismyndigheten förstärker nu insatserna mot den grova brottsligheten ytterligare. Trenden med fler sprängdåd och dödskjutningar i kriminella miljöer måste brytas. För att intensifiera arbetet leds och samordnas nu insatserna i en nationell särskild händelse.

Det här är ett ovanligt men nödvändigt beslut. Flera regioner har ett mycket ansträngt läge med många utredningar av väldigt grova brott. Här måste hela Polissverige kraftsamla. Kommenderingen ska skapa en nationell lägesbild samt leda, prioritera och samordna arbetet. Alla resursprioriteringar ska balanseras i den nationella operativa ledningsgruppen. Samtidigt är det viktigt att polisregionerna har kvar sitt verksamhetsansvar för det löpande arbetet, parallellt med den nationella särskilda händelsen.

Genom insatsen förstärker vi vissa regioner med utredare, analytiker, forensiker, polisflyget och ingripandepoliser. En viktig strategi är att fokusera utredningsarbetet mot drivande personer i de kriminella nätverken. Vi ska också arbeta trygghetsskapande med hög polisiär närvaro i offentliga miljöer. Satsningar mot den grova brottsligheten kommer att leda till reaktioner. Därför förstärker vi också insatserna kring vårt medarbetarskydd, bland annat genom förslag som tagits fram i ”projekt medarbetarskydd”.

Vi har också nyligen tagit initiativ till förstärkta insatser mot sprängdåd och explosiva varor. Även här skapar vi en nationell samordning och ledning.
I arbetet ingår att stärka det forensiska arbetet vid bland annat nationellt forensiskt center, utöka det operativa samarbetet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och att utveckla det internationella polissamarbetet kring sprängämnen.

Många polisanställda arbetar hårt mot den grova brottsligheten. Jag vill att ni ska känna att vi har ett starkt stöd för vårt arbete. Nyligen träffade jag statsministern som riktade ett stort tack till oss för de insatser som görs.

Samtidigt måste vi fortsätta arbetet mot brott som är inkörsporten i grov brottslighet. Personrån mot unga personer ökar kontinuerligt. I vissa fall är det mycket grova brott där de drabbade utsätts för grovt våld eller stor förnedring vid brottstillfället. Frågan har behandlats i våra nationella ledningsgrupper och vi ska intensifiera insatserna mot dessa grova ungdomsbrott.

Under hösten har vårt utredningsresultat försämrats något jämfört med tidigare under året. Hittills i år har vi dock redovisat fler ärenden till åklagare jämfört med föregående år. Ärendebalanserna har minskat något sammantaget, men vi har en fortsatt stor utmaning med ett högt inflöde av bedrägeriärenden. Här krävs ett fortsatt aktivt arbete för att effektivisera utredningsarbetet och arbeta med brottsförebyggande insatser för att minska ärendeinflödet. Vi måste dock vara medvetna om alla riktade satsningar vi nu gör får konsekvenser för utredningarbetet och andra verksamheter.