”Jag gör alla pusselbitar sökbara”

Anja Hamrin framför Turning Torso i Malmö. Foto.

Anja Hamrin, förundersökningsregistrator i polisområde Malmö. Bild: Thomas Johansson

Anja Hamrin, förundersökningsregistrator i polisområde Malmö:

Vad gör du på jobbet?

– Jag granskar och registrerar allt utredningsmaterial som kommer in när polisen utreder ett stort ärende, till exempel en gängskjutning. Jag gör alla pusselbitar sökbara. Jag är en del av den särskilda grupp som tillsätts när polisen ska utreda grova brott.

Hur går du tillväga?

– Alla handlingar som skapas i ett ärende ska jag ha ett exemplar av. Det är allt från anmälan, förhör, vittnesuppgifter, pm, brottsplatsprotokoll till provresultat. Jag läser igenom allt, kategoriserar med hjälp av ett system och lägger in i ett exceldokument som går att söka i.

Varför behövs det?

– Det ger struktur. Du kan lätt hitta allt om en viss person, adress, flyktväg eller ett signalement. Du kan göra kopplingar om vem som är kompis med vem, vilka bilar de har och hur de var klädda. Jag kan söka fram information som underlättar för till exempel förhörspatruller. Det går också att se vilka medarbetare som har fått vilka arbetsuppgifter och när de är fullt utförda.

Vad är svårt med ditt jobb?

– Den första tiden i ett ärende är inflödet stort och då är det tufft att hinna med allt. Vi är tre fu-registratorer i polisområdet och vi har fullt upp.

När känner du att du gör nytta?

– När jag kan hjälpa till att se samband. Jag har en överblick och kan upptäcka mönster som jag kan tipsa chefer om. Jag kvalitetssäkrar också materialet och ser till att allt är med.