Ny dna-analys kan få fast fler

Kvinna i vit rock undersöker dna

Maja Sidstedts forskning är ett samarbete mellan NFC, Lunds universitet och ett forskningsteam i USA. Bild: Johannes Hedman

Forskning ger möjlighet att analysera smutsiga spår i jord och blod. Maja Sidstedt, molekylärbiolog på NFC, har sett vad som gör att dna-spår inte kan användas.

Att prover från en brottsplats innehåller föroreningar som försvårar eller omöjliggör dna-analys är vanligt. Nu finns ny forskning som visar hur föroreningarna påverkar dna-spåren i proverna. Med de nya rönen finns också en grund för utvecklingen av nya metoder som gör att även förorenade dna-spår kan analyseras och leda till att en gärningsman kan gripas och ställas till ansvar för ett brott.

– Det handlar om andra ämnen än dna som finns i blod eller ämnen i jord som följer med i ett prov som kan störa dna-analysen, säger Maja Sidstedt, molekylärbiolog på nationellt forensiskt centrum, NFC, som nyligen doktorerat i ämnet.

För att kunna göra en dna-analys måste dna:t först extraheras ur provet och kopieras med hjälp av enzymer och en fluorescerande ljussignal. Det är i den processen som föroreningarna spelar roll.

– Det jag har sett i min forskning är hur olika ämnen från jord och blod kan störa antingen enzymet eller ljussignalen. Genom att man vet varför det går snett kan man lättare hitta lösningar. Till exempel kan man använda en annan ljussignal eller ett annat enzym för att få mer robusta dna-analyser.

Slutsatserna som redovisas i Majas avhandling har redan stärkt den forensiska rutin-
analysen på NFC. Bland annat har den framtagna kunskapen lett till att flera analytiska flaskhalsar identifierats och att felsökning av analysproblem kopplat till smutsiga prov blivit effektivare.

– Om rättssäkerheten ska upprätthållas måste alla prover analyseras enligt samma metoder så det finns inget utrymme för genvägar i form av special-
lösningar. Vi har inga siffror på hur många prover som är oanvändbara på grund av föroreningar, men jag hoppas att mina resultat kommer att göra att vi i framtiden kan få fram dna-profiler ur mer förorenade spår än vi kan idag.

Nu arbetar Maja Sidstedt med en ny teknik för dna-analys, massiv parallellsekvensering. Det är en analysteknik som möjliggör en bredare analys av dna i brottsutredningar.

– Med den tekniken kommer vi kunna bli ett mer aktivt stöd till utredare. Vi kommer kunna svara på frågor som ögonfärg, hårfärg och vilken kontinent personen kommer från, säger Maja Sidstedt.