"Jag ser fram emot en intensiv höst"

Rikspolischefen om satsningen på särskilt utsatta brottsoffer och nordiskt samarbete.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som upprätthållit verksamheten under sommaren. Jag hoppas samtidigt att många fått den vila och återhämtning vi alla behöver inför den intensiva hösten vi har framför oss.

Inför sommaren presenterade Polismyndigheten en satsning på särskilt utsatta brottsoffer, varför och vad innebär den?

– Det här är en av de viktigaste satsningarna som vi inom polisen gör för kommande år. Vi sätter av 300 miljoner kronor för att stärka vårt arbete i att stödja offer för våldtäkter, brott i nära relationer och vålds- och sexualbrott mot barn. Att se till att dessa brottsoffer får upprättelse och att gärningsmännen får de straff de förtjänar är högst prioriterat. Satsningen består av tre delar: För det första ska vi sträva efter att alltid använda metodstödet ”den bästa metoden” för att utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

Vi vet också att tidiga förstahandsåtgärder kan vara helt avgörande för om vi ska lyckas lösa brottet.

Vi ska därför arbeta mer med tidiga förstahandsåtgärder. Sist men inte minst gör vi en riktad resursförstärkning på 300 miljoner kronor fördelat till regioner och nationella avdelningar för att fler ska kunna utreda brotten.

Jag kommer noga att följa regionernas återrapporteringar om hur de tänker använda de extra resurserna.

I augusti kom uppgifter om att svensk polis bistått dansk polis i samband med en uppmärksammad sprängning i Köpenhamn, likaså i samband med en lika uppmärksammad skjutning i våras. Hur ser du på framtiden för det nordiska polissamarbetet?

– Vi ser tydligt hur brottsligheten blir allt mer internationell och då måste vi bistå varandra. Här är det nordiska polissamarbetet mycket viktigt. Vi har under lång tid lånat utrustning av varandra och utbytt underrättelser och även det operativa samarbetet ökar. Vi ser en positiv utveckling av samarbetet med samtliga våra nordiska grannländer. Till exempel träffas de nordiska rikspolischeferna kontinuerligt. Så sent som
i slutet av augusti träffades vi på Gotland och Sverige hade ordförandeskapet. Det ökade samarbetet med våra nordiska grannländer är något som jag välkomnar.

I höst sker det en del förändringar i ledningen för myndigheten, vilka är de viktigaste delarna i detta?

– Den nuvarande chefen för rikspolischefens kansli Eva Årestad Radner tillträder som nationell samordnare för polisutbildningen. Det pågår en rekrytering av ny chef till rikspolischefens kansli och i samband med detta har jag beslutat att delvis förändra inriktningen. Vi bygger ut och förstärker kansliet med en särskild enhet för strategisk analys och omvärld, som stöd för ledningen. Vi välkomnar också Henrik Dider som ny HR-direktör och Ari Stenman som ny säkerhetschef. Det är mycket spännande som sker inom Polismyndigheten just nu och jag ser fram emot en intensiv höst där alla medarbetare har en viktig roll.