Avslöjade narkotikanätverken

Tabletter

Hundratusentals tabletter Tramadol togs i beslag under insatsen. Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel. Bild: MostPhotos

Polisen i Göteborg slog till mot omfattande narkotikanätverk som handlade med narkotikaklassade tabletter. Under våren dömdes flera inblandade.

Förra hösten fick polisen nya uppgifter om öppen drogförsäljning i centrala Göteborg och inledde en insats. Olika polisiära kompetenser skulle samverka för att ringa in de misstänkta narkotikanätverken. Spanare kartlade grupperingar som hanterade narkotika vid främst Brunnsparken och Drottningtorget och gatulangningsgruppen och ordningspoliser kontrollerade personerna. De misstänkta sålde främst Tramadol, ett läkemedel som ökat kraftigt som missbrukspreparat de senaste åren.

Spanarna kartlade fyra större grupperingar kring nätverkens nyckelpersoner, sammanlagt cirka 80 personer som sålt eller missbrukat narkotika. Spaningen ledde vidare mot tre olika kluster av narkotikasmugglare. Smugglingen skedde dels genom postförsändelser, dels med kurirer från Mellanöstern eller Balkan.

– Vi följde en smugglingsresa från införseln i Sverige, utmed västkusten och upp till norska gränsen. Ungefär 300 000 narkotikaklassade tabletter och 300 000 kronor i kontanter beslagtogs med hjälp av norsk polis, säger Per Björkman, samordnare vid polisens sektion mot internationell och grov organiserad brottslighet.

Per Björkman beskriver nätverkens nyckelpersoner som kriminella entreprenörer. De köpte affärsmässigt in droger och knöt till sig återförsäljare som delade upp innerstan mellan sig. De flesta var unga män i 18–20-årsåldern. Dag efter dag åkte de till sina försäljningsplatser med portionsförpackade droger som de gömde i till exempel papperskorgar.

Nätverken skilde sig från andra kriminella gäng som ofta är hierarkiskt organiserade med tydliga våldsbenägna ledare. Nätverken var inte heller infiltrerade av kända kriminella gäng i Göteborgsområdet.

I somras hade polisen 24 misstänkta personer. Tretton av dem har dömts till fängelsestraff för grova narkotikabrott och narkotika- smuggling. Ytterligare fem personer är häktade. En rättegång hölls i Helsingborg med åklagare från internationella åklagarkammaren i Malmö. Några personer har överlämnats till Migrationsverket i väntan på utvisning.

Insatsen har påverkat försäljningen av Tramadol i centrala Göteborg och priset på gatan uppges ha fördubblats.

Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef i Göteborg City, beskriver arbetet mot narkotikabrottsligheten som ständigt pågående på flera fronter.

– Många säljare bryr sig inte om de åker fast och därför är det många invånare som ser narkotikahandeln. Vårt mål är att öka tryggheten genom att få bort den öppna handeln från de centrala delarna av staden, säger han.