"Tack för era goda insater"

Rikspolischefen om samverkan med åklagare, säkerhetsarbetet och förstärkt ledningsförmåga.

Nyligen har de nationella ledningsgrupperna för Polismyndigheterna och Åklagarmyndigheten haft ett gemensamt möte. Vad pratade ni om?

– Det var ett väldigt givande möte som handlade mycket hur vi kan utveckla vår redan nära samverkan med åklagarna ytterligare. Den viktigaste kontaktytan för att samarbetet ska fungera effektivt är naturligtvis den samverkan som dagligen sker mellan enskilda utredare och åklagare. Men chefer på strategisk nivå måste också bidra till att trimma våra samarbetsformer genom kontinuerliga möten. Det lyftes fram många goda exempel från regioncheferna. En nyckel för ett gott samarbete är inte oväntat öppenhet och lyhördhet inför våra respektive uppdrag. Jag och riksåklagaren gav deltagarna i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare med ett antal frågeställningar och redovisa bland annat hur arbetet med metodstöd inklusive ett utvecklat arbetssätt mellan myndigheterna går framåt.

Vi ska träffa åklagarnas ledning för ett nytt möte i höst för att prata vidare om detta.

Du har nyligen tillsatt en ny säkerhetschef som också ska ingå i den nationella ledningsgruppen. På vilket sätt ska detta stärka säkerheten inom polisen?

– Rekryteringen av Ari Stenman som ny säkerhetschef är ett viktigt steg för att ytterligare stärka säkerhetsarbetet inom polisen. Vi har genomfört en översyn som visar att det finns flera utvecklingsområden för att stärka säkerhetsskyddet och medarbetarskyddet inom polisen. Inte minst det senare är en viktig fråga för framtiden när vi ska växa och bli fler anställda.
Vi har under senare år sett flera allvarliga attacker mot våra kollegor. Nyligen var det 20 år sedan våra kollegor Olle Borén och Robert Karlström sköts ihjäl utanför Malexander. Vi måste göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna ske igen.

Nyligen har det genomförts en översyn av organisationen vid RPCK, rikspolischefens kansli. Vad är syftet med den?

– Både Statskontorets slutrapport av omorganisationen och en granskning från internrevisionen visar att vi behöver stärka förmågan till strategisk planering och styrning. Förlaget till den nya organisation som nu bereds innebär att RPCK får ett tydligt ansvar för processen ledning och styrning inom Polismyndigheten. Förslaget innebär också att RPCK ska stärka polisens strategiska analysförmåga för att kunna ta fram bättre underlag inför olika beslut. RPCK ska också utveckla polisens förmåga att använda forskning i verksamhetsutvecklingen.

Något mer du vill säga?

– Vi går snart in i semesterperioden och jag vill därför passa på att önska alla polisanställda en trevlig sommar. Överallt jag åker i landet möts jag av engagerade och professionella medarbetare som gör sitt yttersta varje dag för att öka tryggheten och ge service till medborgarna. Tack för alla era goda insatser.