Färre lurade på telefon

Gammal telefon

Antalet telefonbedrägerier sjönk kraftigt efter insatsen. Bild: MostPhotos

För att stoppa telefonbedragare satsade polisen på brottsförebyggande information i en nationell särskild händelse – och sänkte antalet anmälningar rejält.

Från april till september 2018 ökade antalet bedrägerier via falska telefonsamtal kraftigt, från omkring 250 till 800 anmälda brott. Brottsvinsterna var uppe i nästan 40 miljoner på en månad. Många brottsoffer hade blivit av med sina livsbesparingar när bedragare lurat dem att logga in med sitt bank-id eller lämna ifrån sig sina koder. För att stoppa brottsutvecklingen krävdes att polisen tillsatte en särskild organisation. I september togs beslut om en nationell särskild händelse, kallad Dimma.

– Det är den första nationella särskilda händelse där utredning och brottsförebyggande har varit i fokus. I början fanns mycket att reda ut men det har gett en stark nationell sammanhållning och vi har hittat en arbetsmetod för hur vi framgångsrikt bekämpar den här typen
av bedrägerier, säger Linda Staaf, nationell kommenderingschef.

Arbetet bedrevs i två spår, dels det brottsförebyggande och dels det utredande.

Informationsinsatserna var koncentrerade till särskilda fokusveckor och riktade dels mot brottsoffer, dels mot unga penningtvättare. Filmer och trycksaker togs fram nationellt och spreds inom organisationen via utpekade personer i regionerna. Kommunpoliser bjöd in till lokala pressträffar, arbetade med sina nätverk och polisens volontärer delade ut informationsblad på olika platser.

– Det har funnits en stor arbetsglädje. Utan kraften och engagemanget som har funnits lokalt i hela landet hade det aldrig blivit så framgångsrikt, säger Linda Staaf.

Parallellt samarbetade polisen nära med bankerna.
De delade lägesbild och bankerna vidtog tekniska åtgärder för att försvåra bedrägerier och penningtvätt.

Utredningssidan fokuserade på att identifiera och lagföra huvudmännen. Några domar har redan kommit, flera utredningar pågår nu mot sådana kluster och några ärenden är uppe i domstol.

– Resultaten är bevis för att vi kan när vi slår oss samman, vilket var själva tanken med en polismyndighet. Regionerna har ställt upp för varandra och sett det som ett gemensamt nationellt problem. De har också fått bra upparbetade kontakter i landet, säger Linda Staaf.