"Sluta skjut" vill stoppa våldet i Malmö

Död person under filt, skjutning.

Bilden är arrangerad. Bild: Lars Hedelin

Under 2018 sköts elva personer ihjäl i Malmö. Genom satsningen ”Sluta skjut” vill man få stopp på våldet och Malmöpolisen är hoppfull – majoriteten av de kriminella har tagit emot hjälpen.

Under 2018 har elva personer skjutits ihjäl i Malmö, 15 skadats på grund av skjutningar och sprängningar och 200 mer eller mindre allvarligt kriminella är i omlopp i staden.

Att man måste få stopp på gängkriminalitet i allmänhet och skjutningar i synnerhet är de flesta överens om. Så när Brottsförebyggande rådet kontaktade Malmöpolisen i somras med förslaget att testa en beprövad amerikansk metod, Group Violence Intervention, GVI, som visat på bland annat en dryg halvering av mord bland ungdomar i våldsutsatta städer i USA, nappade de direkt.

– Tanken är att kyla av gängverksamheten, minska det dödliga våldet och göra det lättare att få stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö. Och för det finns det gott hopp, menar han.

Projektet som även kallas Ceasefire och som man i Sverige valt att kalla "Sluta skjut" är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och civilsamhället. Under hösten har Malmöpolisen, genom underrättelsetjänsten, gjort ett gediget arbete med att identifiera och ringa in kriminella personer och konstellationer för att bedöma vilka man ska kalla till en så kallad "call-in", en gruppintervention.

Stefan Sintéus berättar att man medvetet valt att inte bara bjuda in personer inblandade i grov brottslighet.

– Det som bedöms är snarare förmågan att kunna påverka sin grupp, och då gängen är löst sammansatta nätverk är det inte heller givet vem som anser sig vara ledaren, säger han.

På mötet deltar bland annat polis, åklagare, socialtjänst och en religiös ledare. Där berättar de om konsekvenserna som drabbar dem själva och hela gruppen om en person skjuter någon annan - som ökat fokus från polisen.

Än så länge har tio personer kallats till en första "call-in". Av dem dök nio upp och sex av dem ville ha fortsatt hjälp efter mötet. I nästa steg kommer de kontaktas av ett konsultationsteam som ska hjälpa dem med exempelvis komplettering av studier. Just nu planerar Stefan Sintéus ytterligare möten med fler deltagare som kommer att ske under våren.

– Det är dock viktigt att säga att det här är ingen dialog med kriminella – det är en monolog från vår sida. I första hand handlar det om att förhindra skjutningar, i andra hand att lagföra de som ändå väljer att skjuta.

Än så länge har reaktionerna mot "Sluta skjut" varit blandade, både inom polisen och i media.

– Vi har haft mycket diskussioner inom polisen, att varför ska vi dalta med kriminella? Men vi vill poängtera att det här handlar om beprövad forskning och att få kriminella att ta bort fingret från avtryckaren.

Projektet handlar inte om nya arbetsmetoder - snarare om ett mer effektivt och prestigelöst samarbete mellan olika aktörer och ett bättre nyttjande av resurser, enligt Stefan Sintéus.

– Vi har en viss samverkan i vanliga fall också men i det här projektet blir samarbetet betydligt mer rakt och strukturerat vilket gör att vi får slagkraftighet i satsningen.

Kan "Sluta skjut" bli lika framgångsrikt i Sverige som i USA? Absolut, tror Stefan Sintéus.

– USA är ett stentufft samhälle, där de bland annat har helt andra sanktionssystem och annan sekretesslagstiftning, vilket kan vara till deras fördel. Däremot har de inte ett sådant välfärdsprogram som vi har. Vill man komma ur kriminalitet är det enklare i Sverige, det finns ett helt annat skyddsnät här.

Inblick

Vad är "Sluta skjut"?

  • "Sluta skjut" bygger på den beprövade amerikanska metoden, GVI (gruppvåldsintervention) och togs fram i USA i början av 1990-talet av professorn David Kennedy och National Network For Safe Communities vid John Jay College.
  • Tidigare resultat visar bland annat 63 procent färre mord bland ungdomar (Boston), 32 procents minskning av mord bland gruppmedlemmar (New Orleans), 42 procent färre dödliga skjutningar (Stockton) och 41 procents sänkning av gruppinvolverade mord. (Cincinatti)
  • På grund av den senaste tidens skjutningar, kombinerat med att de kriminella grupperingarna i Malmö är någorlunda samlade, och att man bedömer att man skulle kunna jobba framgångsrikt med gängen inleds nu projektet i Malmö.
  • Samtliga deltagare i programmet är redan i kontakt med kriminalvården och har koppling till gängkriminalitet och gör det som en del i deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn.
  • Projektet är tvåårigt och medfinansieras av EU. Om satsningen faller väl ut finns planer på att införa metoden i övriga Sverige.

Målen med "Sluta skjut":

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Källor: Malmö stad och Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö