Insats mot piratkopior

En låda med ett stort antal piratkopierade hörlurar till mobiltelefon, står på ett bord i en lagerlokal. I bakgrunden syns tre poliser i uniform.

25 000 produkter togs i beslag i en gemensam insats mot företag som misstänks för bland annat varumärkesintrång.

Stora mängder piratkopierade mobiltillbehör togs i beslag vid gemensamma tillslag mot företag på flera orter i polisregion Syd, Väst och Öst. Insatsen planerades och leddes av polisens immaterialrättsgrupp.

Det började med en polisanmälan från det multinationella företaget Apple. De misstänkte att ett flertal svenska företag hade importerat, lagrat, marknadsfört och sålt produkter som olovligen hade försetts med den kända loggan. I det gedigna förarbetet som kom med anmälan konstaterade Apple, som via sitt svenska ombud, hade gjort provköp, att det i första hand rörde sig om tillbehör som laddare och hörlurar. Dessutom fanns uppgifter om att exempelvis laddarna kunde börja brinna.

– Efter att anmälan kom in i höstas har vi jobbat med att förbereda insatsen och med egna uppgifter styrka anklagelserna. Dagens tillslag handlar om att utreda omfattningen. Det gör vi genom att säkra gods och bevisning och att höra personer kopplade till verksamheten, säger Brita Wallström, gruppchef för immaterialrättsgruppen.

Inför tillslaget i en lagerlokal utanför Jönköping drogs de viktigaste förutsättningarna. Mycket handlade om att snabbt få kontroll över situationen. Var finns godset som ska tas i beslag? Vilka personer sitter på viktig information och vilka kommunikationsvägar måste kontrolleras? Det är viktigt att tillslaget inte stör den ordinarie, lagliga verksamheten i lokalen.

– Det är skillnad mellan att gå in på ett företag och hemma hos någon. Kan vi ta hänsyn till företagets ordinarie rutiner så gör vi det. Det kan innebära stora kostnader för företaget att helt behöva pausa verksamheten och här talar det mesta för att lagret hyrs ut till fler företag, säger Mattias Sjödahl, immaterialrättsgruppen, Noa.

Lokalerna som är mål för tillslaget ligger i Torsvik, strax söder om Jönköping. Området har många lagerbyggnader för både små, medelstora och stora nationella företag. Tillslag görs samtidigt i andra delar av landet den här dagen.

När dagen summerades hade ett 30-tal förhör hållits och 25 000 produkter tagits i beslag på sex olika platser. Från lagret i Torsvik fick polisbilen med släpkärra åka i skytteltrafik mellan industriområdet och polishuset när pall efter pall med utrustning togs i beslag. Ett resultat som Brita Wallström är mycket nöjd med.

– Vi hade en målsättning att bevissäkra produkter samt att höra inblandade och det lyckades vi med. Den här insatsen var en av de mer omfattande tillslagen som vi varit involverade i. Den hade inte kunnat genomföras utan den hjälp som vi har fått från övriga grupper på nationella operativa avdelningen och från personal i de olika regionerna som har ställt upp och hjälp till på alla möjliga sätt, säger Brita Wallström.

Nu återstår en gedigen utredning där allt insamlat material ska gås igenom för att se om det kan styrkas att de huvudmisstänkta begått brott mot varumärkeslagen. Ingen frihetsberövades vid tillslaget men misstankarna kvarstår och har stärkts mot de fyra huvudmisstänkta.