Kopia av polisanmälan ska bli lättare att förstå

Utskrift av det omarbetade brevet till den som anmält ett brott

Du-tilltal, en vänlig ton, informativa rubriker och en genomtänkt grafisk utformning är utmärkande drag för den nya Kopia av din anmälan.

Begripligt språk, funktionell formgivning och rätt information till rätt person. Målsägandekopia heter nu Kopia av din polisanmälan.

Många inom polisen har under lång tid önskat förändra den kopia på polisanmälan som skickas ut till alla som har anmält ett brott. Det är cirka 1,5 miljoner per år. Ålderdomligt utseende, byråkratiskt språk och krånglig hantering var några av de upplevda problemen.

När den tekniska lösningen äntligen var möjlig satte det även igång ett samarbete mellan it, Noa och kommunikationsavdelningen för ett begripligare språk och ett mer funktionellt utseende.

– Vi har också förberett för att kunna skicka ut kopian helt digitalt, säger Nina Lundberg som är kravanalytiker för Rar och Durtvå på it-avdelningen.

Hennes roll är att samla in behov, analysera dessa och sedan vara en länk mellan verksamheten och de tekniska utvecklarna. Till sin hjälp har hon den så kallade verksamhetsgruppen där deltagarna får tycka till och bidra med sina erfarenheter tidigt i utvecklingsprocessen. De testar funktionerna innan nya lösningar lanseras inom hela myndigheten.

– Det är otroligt viktigt att vi får testa. Något som ser smart ut på pappret kan i systemet visa sig vara krångligt. Genom att testa kan vi hitta ett sätt som blir ännu smidigare och tydligare, säger Lovisa Ambrosiani, deltagare i verksamhetsgruppen.

Lovisa Ambrosiani är förundersökningsledare. För henne betyder det här att hon slipper växla mellan de båda systemen Rar och Durtvå om hon har mer än en målsägare i samma utredning. Hon behöver inte längre hålla på att maska information för nu får varje målsägare en kopia med bara den information som berör honom eller henne.

– Målsägare får separata brev utskickade till sig via den digitala utskriftstjänsten i
Kiruna men jag kan också skriva ut en kopia lokalt från Durtvå, säger hon.
Förut togs informationen direkt från diariesystemet Rar, vilket gjorde att mottagaren av informationen tilltalades i tredje person.

– Det var skrivet så att man inte vände sig till den faktiska mottagaren som omväxlande kallades "målsägande", "uppgiftslämnaren" och "du". Nu har vi ett konsekvent du-tilltal, säger Carina Alfredsson, polisens språkexpert, som varit med och utformat den nya texten.

Johanna Skanvik är grafisk formgivare och har sett till att polisens logotyp tagit plats på dokumentet. Genom ändringar i stilen, storleken på bokstäverna och kortare radlängder har också läsbarheten ökat.

– Nu syns det att brevet kommer från polisen och det är lätt att läsa och förstå för mottagaren, säger hon.