Fler anställda och ökade insatser mot den grova brottsligheten

Rikspolischef Anders Thornberg

Rikspolischef Anders Thornberg om polisens prioriteringar 2019.

Vad blir det viktigaste för polisen under 2019?

– Det är mycket på gång i år. En viktig uppgift under året är att fortsätta arbetet med att realisera polisens långsiktiga strategi, Strategi 2024, och att förbereda utökningen till 40 000 anställda till 2024.
Operativt måste vi fortsätta intensifiera insatserna för att minska den grova brottsligheten. Vi ska öka vår förmåga att arbeta underrättelsestyrt och de som begår grova våldsbrott ska gripas och lagföras. Vi måste också fortsätta utveckla vår samverkan och samordning med övriga samhället för att bryta rekryteringen till och tillväxten i de kriminella miljöerna.

Vilka utmaningar finns det för att växa så kraftigt?

– En utmaning är att vi måste upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Det gäller både för att behålla de medarbetare vi har och attrahera nya. Utvecklad lönebildning, bättre karriär- och utvecklingsvägar och en säkrare arbetsmiljö är viktiga åtgärder för det. Vi ska trimma rekryteringsprocesserna genom att ha en mer flexibel ansökningsprocess till polisutbildningen och vi ska genomföra rekryteringskampanjer för att attrahera sökande till polisutbildningen och sökande till andra tjänster inom polisen. Vi förbereder nu verksamheten på att bli många fler. Det är många praktiska frågor som vi behöver lösa kring lokaler, utrustning, it-system, vidareutbildning och annat. Vi arbetar också med att ha en genomtänkt planering kring vad som ska prioriteras i tillväxten.

I detta nummer av Svensk polis skildras det nya arbetssättet vid polisens kontaktcenter (PKC). Vilken betydelse har förändringen på sikt?

– Arbetet vid PKC är väldigt viktigt. Vid PKC har vi ofta första kontakten med medborgarna. PKC kan därför göra stor skillnad. Med rätt initiala åtgärder ökar vi både möjligheten att klara upp brott och kan avlasta de senare leden i utredningsverksamheten. Vid mina besök på PKC slås jag av hur många duktiga och ambitiösa medarbetare som finns där. Även om svarstiderna behöver minska håller vår service till allmänheten en hög nivå. Många medarbetare är också civila. Här finns därför, liksom i många andra delar av verksamheten, möjligheter att fånga upp fler som kan vilja utbilda sig till poliser.

Polisen ökade antalet redovisade brottsutredningar till åklagare med nära fyra procent förra året. Din kommentar?

– Det är mycket glädjande. Många av våra kollegor gör ett fantastiskt arbete för att fortsätta att förbättra utredningsresultaten. Under året ska vi arbeta vidare med de åtgärder som kan öka effektiviteten. Det handlar bland annat om att utveckla ärendesamordningen för att komma åt brottsaktiva personer, förstärkt utbildning av utredare och förundersökningsledare samt utveckling av den forensiska processen. Vi behöver bli fler utredare, men vi måste också fortsätta öka vår interna effektivitet. Samtidigt är det viktigt att inte bara se på utredningsresultaten. Vi gör så oerhört mycket mer bra arbete varje dag.