"Fler måste arbeta mot gängvåldet"

Rikspolischefen Anders Thornberg om skjutvapenvåldet, IT-brotten och trafikdöden.

Den senaste tiden har mord och mordförsök med skjutvapen ökat igen. Hur ser du på utvecklingen?

– Det här är en mycket allvarlig utveckling som måste stoppas. Förutom att många anhöriga drabbas skapar dödsskjutningarna också en ökad otrygghet i hela samhället. Trots att det pågår ett intensivt polisarbete ligger mord och mordförsök på en fortsatt hög nivå. Efter straffskärpningen vid årsskiftet har antalet häktade för grova vapenbrott fyrdubblats. Anstalter och häkten är nästan fullbelagda.

Vi tar mer vapen och narkotika i beslag jämfört med förra året. Vi har också många pågående mordutredningar där prognosen ser god ut. Polisens medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Men det räcker inte, vi måste också ges ännu bättre förutsättningar att mota utvecklingen.

Vad behöver göras?

– Jag var nyligen och träffade justitieministern och framförde det jag har sagt många gånger. Vi behöver ökade resurser, renodlingen av vårt uppdrag måste påskyndas, lagstiftingen måste vässas och regeringen måste öka kraven på andra samhällsaktörer. Det gäller privata aktörer, kommuner och landsting och myndigheter som inte arbetar med brottsbekämpning. Jag lämnade förslag på flera nya åtgärder som skulle kunna hjälpa oss. Vi har även behov av flera författningsändringar.

Jag vill också se att alla myndigheter i samverkansrådet mot organiserad brottslighet får i uppdrag att fördjupa samarbetet med polisen. Det krävs ett samordnat och långsiktigt arbete för att möta detta samhällsproblem.

I detta nummer av Svensk Polis är det fokus på den it-relaterade brottsligheten. Hur ska polisen hålla jämn takt med den snabba teknikutvecklingen?

– Vi måste fortsätta bygga ut vår förmåga mot denna brottslighet. En allt större del av brottsligheten har ett it-inslag eller kräver it-forensisk bevisning. Det nationella IT-brottcentret har förstärkts mycket under senare år. Parallellt med det byggs det ut regionala it-brottscentrum.

Vi måste också öka vår kunskapsnivå. Det krävs både fortsatta rekryteringar av civila it-experter och utbildningssatsningar bland många personalgrupper. Detta är en viktig prioritering när vi blir fler anställda under kommande år.

Antalet trafikdöda har i år ökat jämfört med de senaste åren. Hur ser du på det?

– Jag tar det på största allvar. Utveckling av säkrare bilar och ombyggnad av riskabla vägsträckor är självklart viktiga åtgärder. Men även polisen kan påverka detta. Vi har tappat en del på trafikområdet när annat har belastat vår verksamhet under senare år. Det måste vi ta igen. Jag har i mina besök i verksamheten sett flera bra exempel på hur man genomför korta punktvisa trafikkontroller med gott resultat. Vi måste hitta mer tid i verksamheten för detta. Kontroll av nykterhet och hastighet är en viktig del av arbetet i yttre tjänst.