De trollar fram bevisning

Nästan alla brott har idag någon form av it-inslag. Bevisningen finns på internet och i digitala medier. – Vi ska öka polisens it-förmåga och jobba mot all brottslighet, säger Lars Andersson, regionalt it-brottscentrum Nord.

Strax före lunch kommer det in ett ärende till regionalt it-brottscentrum i region Nord. Polisen har i en utredning funnit ett intressant inlägg på
internetforumet Flashback. Det som skrivits tyder på att personen har kännedom om saker som han eller hon normalt sett inte borde ha. Polisen tror att personen kan veta ännu mer. De vill ha reda på vem som ligger bakom personens användarnamn.

Alla ärenden till det regionala it-brottscentrumet kommer till desken här i Sundsvall som i sin tur delar ut det till någon av de fyra medarbetarna. Under de två första månaderna de har varit igång har de fått i över 50 ärenden via desken.

– Vi ska bidra med ny och bättre bevisning. Genom våra verktyg och analyser får vi nya metoder att hitta gärningsmän. Vi ska också hjälpa de utredande enheterna i regionen att bli bättre på it-brott, säger gruppchef Lars Andersson.

Flashbackärendet hamnar hos Magnus Nyhman, teknisk inhämtare. Han är expert på att hitta och analysera information som är öppet tillgänglig på nätet, så kallad Open source intelligence, OSINT.

Nyligen hade han ett liknande ärende, där polisen ville ha fram identiteten på en person. Då gick det snabbt.

– Ibland får man träff direkt. Vet man vilka uppgifter som går att få fram, vet man även var man ska leta, säger Magnus Nyhman.

Personen som polisen var intresserad av vid det tillfället hade ett Facebook-
konto, men det var inte offentligt. Men det gick att se vilka profilbilder som personen hade gillat. Genom att kolla i det flödet hittade Magnus Nyhman en väns profil som var öppen. Där fanns bilder på den person som polisen letade efter och då kunde personen identifieras.

Idag går det inte lika lätt. Magnus Nyhman söker efter namnet på alla tänkbara ställen på internet med hjälp av sina specialprogram. Utan att få napp.

Regionalt it-brottscentrum i region Nord startade i september 2018. Tillsammans med region Stockholm är de först ut i denna särskilda satsning inom polisen. Drygt 50 miljoner har avsatts för utbyggnaden av de regionala it-brottscentrumen.

– Nu är vi sex personer som arbetar här men vi kommer snart att knyta till oss de it-forensiker som redan finns i regionen. Innan dess ska vi flytta till nya lokaler, säger Lars Andersson.

De regionala it-brottscentrumen ska spegla det nationella i sin utformning och funktion för jobbet ska bli så enhetligt och effektivt som möjligt.

– I förlängningen ska vi kunna ta hjälp av varandra och jobba i team mellan regionerna och nationellt, säger Lars Andersson.

Desken tar emot förfrågningar från polisen i hela region Nord. Hur snabbt man kan förvänta sig svar beror på hur specifik frågan är och hur lätt ärendet är. Rör det sig om en kartläggning av personer kan det svälla till flera veckors arbete och en rapport på 120 sidor.

Vi låter Magnus jobba på och vänder oss i stället till Daniel Lindberg som är bildanalytiker. Han visar oss en film från en spaning. Det är dagsljus, men avståndet till den intressanta bilen är långt, cirka 200 meter. Filmen är skakig, skärpan är dålig och fokus varierar. På filmen ser vi en kille som kommer ut från en byggnad och hoppar in i bilen. Den här personen har inte visat sig tidigare i detta ärende. Polisen vill gärna veta vem han är.

– Med de här förutsättningarna är det svårt, säger Daniel Lindberg.

Men inte omöjligt visar det sig. För även om det inte går att få fram en skarp ansiktsbild för att kunna identifiera personen ger Daniel Lindberg inte upp. Han ser vad det är för märke och årsmodell på bilen. Utifrån det kan han ta reda på hur hög bilen är och därefter räkna ut hur lång personen bredvid är. Han ser även ett speciellt märke på kepsen som personen bär. Dessa två uppgifter gör faktiskt att polisen hittar personen och kan identifiera honom.
Bilder innehåller ofta mycket information. Inte bara det man ser.

– Från ett foto kan du få fram gps-koordinater, tider och platser där bilden är tagen. Och även om bilden är mörk går det att få fram vissa detaljer, säger Daniel Lindberg.

Även om det verkar som att han kan trolla fram vad som helst från ett till synes omöjligt foto är det allra bäst om det redan från början är så bra kvalitet som möjligt på bilden eller filmen. Grunden är att använda en bra kamera. Andra saker att tänka på är ljus, skärpa och att ha fokus på det viktiga i bilden.

Ett nytt ärende kommer in. Det handlar om en misstänkt våldtäkt mot barn. Utredaren vill ha ut information från Facebook och Snapchat och eventuellt frysa konton, om det går. Maria Bååth, operativ analytiker, kontaktar utredaren för att få mer fakta. Sedan skickar hon direkt iväg en förfrågan till Facebook. Snapchat vet hon däremot inte hur eller om hon kan få ut information från.

– Det vi inte själva vet och kan svara på tar vi reda på. Målet är att man ska lära sig något när man kontaktar oss, säger hon och börjar genast undersöka möjligheterna att få ut information från Snapchat.

En operativ analytiker hittar, sammanställer och presenterar bevisning och information på ett begripligt sätt.

– Grunden är att det vi gör ska hålla som bevisning men det måste även presenteras på ett sätt så att det blir begripligt i en rättegång där både de som har teknisk kompetens och de som inte har det, ska kunna ta del av materialet.

Ofta handlar det om stora mängder data, personer, telefonnummer och geografiska platser de befunnit sig på, tidsaspekter och kopplingar mellan personer och händelser. För att tydliggöra sambanden använder Maria Bååth sig av så kallade charts eller spindelnät som hon också kallar dem.

– Jag visualiserar bevisningen så att den blir tydlig och överskådlig, säger hon.

När vi lämnar det regionala it-brottscentrumet i Sundsvall framåt eftermiddagen sitter Magnus och går igenom alla trådar på Flashback där det aktuella användarnamnet förekommer och ser om han på så sätt kan komma vidare i sökandet efter en identitet.

Utbyggnad av regionala it-brottscentrum

Uppbyggnaden av regionala it-brottscentrum ska höja polisens förmåga att hantera it-relaterad brottslighet.

En gemensam förmåga med spetskompetens ska finnas samlad på ett nationellt it-brottscentrum och sju regionala it-brottscentrum.

Utbyggnaden kommer att ske i etapper. I första steget skapas de regionala deskarna. Därefter läggs funktioner till efter hand. De funktioner som ska finnas överallt är: desk, internetinhämtning, it-forensik, utredning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och utredning av komplexa cyberbrott.

Samordning sker mellan regionerna och det nationella it-brottscentrumet för att säkerställa att det blir lika över landet.