Brottsplatser kan återskapas i 3D

3D-bild av lastbilen på Drottninggatan

Bild: Nationellt forensiskt centrum/Polisen

Med en tredimensionell modell av en brottsplats kan man ”gå tillbaka” till platsen så som den såg ut när den kriminaltekniska undersökningen inleddes.

– 3D-tekniken ger en ökad visuell förståelse för brottsplatsen. Alla får samma bild från början, oavsett om du är åklagare, försvarare, offer eller vittne, säger Jason Mellström, forensisk fotograf och UAS-operatör på NFC.

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm tog nationellt forensiskt centrum, NFC, fram en digital 3D-modell för att visa lastbilens framfart. Den skulle ge en ökad förståelse för händelseförloppet och på så vis minimera risken för missförstånd i domstolen. Drottninggatan avbildades och utifrån fakta i utredningen kunde lastbil, betonglejon med mera placeras in i modellen.

Den tredimensionella modellen levandegjorde händelseförloppet med några decimeters noggrannhet.

– Det krävs bilddata från flera olika källor för att skapa en komplett 3D-modell av en brottsplats från stort till smått, säger Håkan Larsson, forensikeraspirant på NFC.

Idag används UAS, i dagligt tal kallat drönare, för att samla in foto, film eller för att skapa tredimensionella bilder av stora brottsplatser utomhus.
En 3D-laserskanner används med fördel för att avbilda en brottsplats inomhus.

För att avbilda enstaka detaljer  eller i trånga utrymmen kan tredimensionella bilder skapas med handhållen skanning eller med en vanlig kamera. Sedan flera år används kameror av kriminaltekniker för att skapa 360-gradersfoton som tillsammans med 3D utgör ett komplement till den traditionella brottsplatsfotograferingen.

Genom att lägga samman bilddata från olika källor i samma modell ska användaren kunna zooma in från det stora övergripande perspektivet, 50–100 meter ovanför brottsplatsen, till en kraftigt uppförstorad detaljvy med bra upplösning. I framtiden väntas forensiker och andra experter kunna göra analyser av exempelvis kulbanor och blodstänk direkt i 3D-modeller.

Just nu pågår diskussioner om hur tekniken kan spridas inom polisen. I USA används tekniken redan i stor utsträckning, bland annat för att snabbt kunna avbilda en olycksplats så att inblandade fordon kan flyttas. Den misstänkta brottsplatsen kan på så sätt frysas så som den såg ut när polisen kom till platsen och utredningen påverkas då inte av att vägen öppnas igen.

– I och med att det är en tredimensionell modell blir det möjligt att vrida och vända på den för att se det från olika vinklar och perspektiv, säger Jason Mellström.