Vården tar över tillsyn av berusade

Nu tar sjukvården hand om tillnyktringen i Dalarna. Dödsfallen i polisarrester har drivit på utvecklingen.

Region  Bergslagen: I Dalarna har polisen, landstinget och kommunen sedan 2014 gemensamt arbetat för att sjukvården ska ta över tillsynen av berusade vid särskilda tillnyktringsenheter. Nu blir det verklighet.

– Jag hoppas att vi kan komma igång kring årsskiftet. Alla beslut och avtal är på plats. Det som återstår är en ombyggnad av missbruksenheten vid lasarettet i Falun för att skapa fyra platser, säger Sören Fogde, som varit samordnare för landstinget Dalarnas särskilda Lob-projekt.

Totalt blir det sex platser, fyra i Falun, en i Mora och en i Avesta. Tillnyktringsplatserna ska ersätta större delen av de placeringar i tillnyktringscell som görs av polisen i Dalarna.

– Men vi bedömer att närmare 4 av 10 kommer att bli kvar hos polisen även fortsättningsvis eftersom de klassas som för aggressiva att omhänderta inom vården, säger Sören Fogde.

Dalapolisen har varit pådrivande för reformen och dess representant i samverkansprojektet, Malin Engholm, påpekar att lagen om omhändertagande av berusade personer, Lob, är tydlig med att polisiärt förvar ska vara undantag.

– Men det har inte efterföljts och därför ser vi väldigt positivt på den här förändringen. Vi kan ge tillsyn, men inte med medicinsk kompetens, säger Malin Engholm.

Att flera dödsfall inträffat i arresten har drivit på förändringen. Nu kommer fem av tillnyktringsplatserna (Avesta är undantaget) att få närhet till intensivvårdsavdelning och för de fall som kräver tillnyktringscell kommer samverkan med ambulanssjukvården att förstärkas.

– Vi tror att det kan innebära ett snabbare läkarutlåtande eller åtminstone att en erfaren ambulanssjuksköterska undersöker den berusade, säger Sören Fogde.

Det har varit svårt att pussla ihop stat, landsting och kommuner i dalasatsningen. Men i våras gav den sista av 15 kommuner klartecken för en modell som bygger på samfinansiering mellan landsting och kommuner.

Greppet att få klarhet i de besvärliga ansvarsfrågorna genom en partsgemensam juristgrupp visade sig lyckat och har underlättat omställningen.

I landet spretar situationen kring tillnyktringsplatser med olika regionala lösningar. Exempelvis har grannlänet Gävleborg valt att bevara en modell som bygger på tillnyktringsceller.

– I Gävleborg talar man om vikten av förebyggande arbete men vi ser ingen motsättning mellan den biten och att ge vården ett huvudansvar för Lob-omhändertagande, säger Sören Fogde.

– Med den drogutveckling som vi ser idag finns även ett ökat behov av närhet till akut- och intensivvård. Förloppen är ofta svårbedömda och många gånger vet man inte vad personerna stoppat i sig, säger Sören Fogde.