Halvering av inbrott i region Nord

Antalet villainbrott har halverats i region Nord sedan 2014 och utvecklingen ser fortsatt bra ut i år. Nu trappar polisen i norrlänen upp arbetet genom att använda utlänningslagen mer aktivt.

Det har länge varit en ambition att nyttja de bestämmelser som finns
i utlänningslagen om avvisning med hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt återreseförbud, säger Lars Lundmark, som är chef för regional brottssamordning i polisregion Nord.

– Vi hade ett fall nyligen med tre personer som togs
i förvar i Örnsköldsvik där vi tillsammans med gränspolisen i nord fullföljde den möjligheten.

2014 redovisades 748 fullbordade villainbrott i de fyra nordligaste polisområdena och sedan dess har siffran stadigt sjunkit till 365 förra året.

Allt talar dessutom för att 2018 blir ett nytt rekordår med bara 160 anmälningar fram till början av september.

– Det är en fantastisk utveckling och det är många faktorer som spelat in, allt från regionbildningen till att vi prioriterat brottstypen. Idag har vi en heltäckande spelidé för att möta den här brottsligheten, säger Lars Lundmark.

Redan 2011 inleddes ett arbete med brottsamordning i Västerbottens län för att bekämpa bostadsinbrott och för några år sedan gjordes en större,
regional satsning inom projektet Auriga-Frost.

Lars Lundmark pekar på några framgångsfaktorer:

  • Inriktningen att genomföra platsundersökningar för alla bostadsinbrott samt en operativ och forensisk analys i samtliga ärenden.
  • Metodisk uppföljning av träffrapporter från NFC. (Spår från brottsplatsen jämförs med träffar från spår- och DNA-register.)
  • Utökat samarbete med utländsk polis med husrannsakan och i vissa fall hämtning av misstänkta gärningspersoner utomlands.
  • Daglig uppföljning inom regionen för aktuell situation kring stöldligor.
  • Mer fokus på individer för att kartlägga risker och inte bara mot kriminella nätverk.

– Den nya storregionen har från mitt perspektiv varit som att öppna Pandoras ask med helt andra möjligheter till brottsbekämpning. Tänk själv vilken skillnad jämfört med för bara några år sedan när vi inte hade tillåtelse att titta i varandras anmälningssystem, Rar.

– De här ligorna rör sig över långa avstånd i hela Norrland när de är igång och det kräver att vi skaffar oss en helhetsbild över hela regionen för att kunna bekämpa brott.

Fortfarande är uppklaringsprocenten låg kring sex procent. Lars Lundmark säger att den något år legat kring 14 procent.

– Vi kan inte vara nöjda med uppklaringen men det är också ett resultat av att det begås färre brott och att de som blivit kvar är svårare att lagföra. Det står helt klart att stöldligorna är mer försiktiga idag kring att söka sig till vår region och där ligger den stora vinsten med färre inbrott.

Upplever medborgarna att tryggheten ökat?
– Nja, på det området såg vi i trygghetsmätningar att boende i norr är mer oroliga för bostadsinbrott, trots att vi har så få fall här. Men jag tror att det delvis kan vara en effekt av att vi är aktiva med att larma till media om risk för stöldligor och att det gör att brottsligheten upplevs som mer omfattande än den faktiskt är.