Nya brott utreds snabbare

Två veckor från brott till straff – istället för fem månader. Sedan januari provar polisen i Stockholm en vässad arbetsmetod.

På polishuset i Solna ger Katarina Bäckström, jourförundersökningsledare, råd till några poliser som kommit in från sitt pass. De har tidigare ringt in från ett trafikbrott och kollar några sista frågor för att kunna avsluta ärendet.

En förundersökningsledare som stöttar patrullerna är en del i försöket "snabbare lagföring" som pågår sedan januari i lokalpolisområdena Solna, Rinkeby och Täby.

– Vi går igenom om bevisningen räcker, till exempel vad vi behöver täcka upp för om personen nekar, säger Katarina Bäckström.

Målet är en snabbare utredningsprocess för enkla brott som trafikbrott, narkotikabrott och stölder. Den misstänkta ska ha påträffats på plats och maxstraffet vara högst tre års fängelse. Genomsnittstiden från brott till lagföring i domstol ska minska från dagens snitt på 22 veckor till 2–6 veckor.

Försöket är ett regeringsuppdrag efter ett förslag från särskilda utredaren Stefan Strömberg förra hösten.

Patrull kan avsluta och delge på plats

I försöket ska poliser i yttre tjänst kunna avsluta förundersökningen på brottsplatsen. De har stöd på telefon av en jourförundersökningsledare som vägleder dem så att alla delar blir rätt.

I vissa fall kan polisen skriva ut strafföreläggande direkt med hjälp av en fullmakt, där personen godkänner att ett ombud skriver på beslutet om böter.

I andra fall är snabbare delgivning möjligt tack vare en ny lag från 1 maj om tillgänglighetsdelgivning. Polisen kan på plats delge den misstänkta personen tid för när handlingarna finns i tingsrätten och tid för huvudförhandling. Ärendet avslutas inom jourverksamheten och går direkt till huvudförhandling. Det minskar antalet överlämningar inom polisen. Domstolen behöver heller inte lägga tid på att leta efter personer som ska delges, vilket tar mycket tid idag.

Den första domen efter de nya delgivningsreglerna gällde en grov rattfylla och kom nio dagar efter ingripandet.

Bättre kvalitet på utredningarna

Katarina Bäckström i Solna tycker att kvaliteten på utredningarna har blivit bättre och att alla har lärt sig mycket.

– Vi har jobbat med tidiga åtgärder förut. Men förundersökningsledaren har inte varit med från början på samma sätt och kunnat se vad som brister. Vi kan också besluta om förundersökningsbegränsning tidigt och då behöver patrullen inte göra åtgärder i onödan, säger hon.

Får tid att utreda brott som drabbar andra

Tomas Sandin är utredare och förundersökningsledare i Rinkeby. Han märker skillnad eftersom färre enkla ärenden hamnar på hans och kollegernas bord.

– De ärendena tyngde oss, men nu görs de klart hos jouren. Vi har fått tid att jobba med andra brott, som misshandel och olaga hot. Det är också vad medborgarna vill, säger han.

Löpande återkoppling ger resultat

I försöket samverkar polisen med bland andra Rättsmedicinalverket och domstolar för en smidig process hela vägen. Ingripandepoliserna får återkoppling från både förundersökningsledare och åklagare, och från domstolen som skickar domen. Det bidrar till ett lärande och högre kvalitet. Under försöket har ärenden som skickas tillbaka till polisen för komplettering minskat från
20 % till 3,5 %.

Patrick Ungsäter är chef för polisområde Stockholm nord:

– En snabb och direkt koppling mellan brottslig handling och straff ökar trovärdigheten för rättssystemet, ökar motivationen hos poliserna och uppskattas även i många fall av den misstänkte som får sitt ärende prövat inom kort tid, säger han.

 

FAKTA Snabbare lagföring

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar.

Uppdraget är att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till snabbare lagföring av brott.

Försöket ska utökas efterhand, först i region Stockholm och sedan övriga landet.

Tidigare projekt, som Brå-Lean hos Norrmalmspolisen 2014, har varit vägledande.