Röriga listor försvårar

Teleoperatörernas röriga listor försvårar polisens arbete. Efter det misstänkta terrordådet på Drottninggatan försenades analysen av gärningsmannens mobil flera veckor. Ett nytt projekt ska försöka komma till rätta med problemen.

För ungefär ett år sedan dömde EU-domstolen ut den svenska datalagringen vilket innebär att polisen inte längre får ut lika mycket information från teleoperatörerna. Ovanpå det finns ett problem till: när teleoperatörerna väl lämnar ut sina listor i form av excelark, är de inte enhetliga och så röriga att polisens arbete både försvåras och försenas.

Det kan till och med vara så att polisen avstår från att göra ingripanden eftersom man inte vågar lita på informationen.

– Vi analysar med en klump i magen. Det här får stora konsekvenser och skapar dessutom frustration bland medarbetarna, säger Teresa Maric, analyschef på utredningsenheten vid nationella operativa avdelningen, Noa.

Till exempel kan det se ut som att en mobiltelefon först har befunnit sig på en ort, och sedan helt plötsligt i en annan del av Sverige. Eller så ser allting riktigt ut, men så har det ändå smugit sig in något fel. När det väl upptäcks kan det vara för sent att hämta in uppgifterna igen eftersom flera teleoperatörer numera bara lagrar data i 30 dagar.

Efter det misstänkta terrordådet på Drottninggatan den i april 2017 fick polisen 1 551 excelfiler från fyra teleoperatörer. Innehållet bestod av drygt 2,3 miljoner rader med telefonnummer, IMEI-nummer och basstationer. Men operatörerna lämnade sina samtalslistor i olika format. En operatörer lämnade samma typ av lista i 50 olika format. Följden blev att polisens analys blev kraftigt försenad. En person fick arbeta heltid med att tolka filerna. Först fem veckor efter attentatet hade analytikerna kontroll på materialet vilket exempelvis ledde till att många förhörsunderlag försenades.

Det finns ingen lag som reglerar vilket format teleoperatörerna ska lämna sin information i, därför har polisen startat ett projekt för att komma till rätta med problemet: FiLT, formaterad inhämtning leverans teleoperatörer.

Syftet är att försöka få till ett samarbete med operatörerna och komma överens om ett enhetligt format, men projektet arbetar även med att få till att det ska regleras i lag.

– Då skulle det gå snabbt att analysera listorna. Nu lägger vi 80 procent av tiden på bearbetning och 20 på analys. Vi skulle kunna få det omvända, säger Teresa Maric.

FiLT arbetar även med att skapa en enhetlighet inom Polisen om vilka som ska begära ut samtalslistorna från operatörerna. Som det är nu kan det komma flera förfrågningar parallellt. När detta skrivs har polisen träffat två av operatörerna.

Vad kan varje enskild medarbetare göra för att påverka?

– Uppmärksamma din chef så att problemet lyfts så högt det bara går, och samla konkreta exempel på vilka svårigheter vi brottas med nu.