Ny lag kan komma åt nätmobbare

Unga människor hängs ut i sociala medier. Nu finns en ny lag som ska göra det lättare att straffa de skyldiga.

Det rör sig om bilder, filmer och kränkningar som sprids i främst mobilappar och som kan få förödande konsekvenser för de drabbade. Många av handlingarna på nätet och sociala medier är brottsliga, men fram till årsskiftet har det varit svårt att hitta lämplig brottsrubricering. Det är även förklaringen till att det inte finns några tydliga siffror som visar om problemet har ökat och isåfall hur mycket.

Den 1 januari trädde den nya lagen olaga integritetsintrång i kraft, som förhoppningsvis kan ge effekt och göra det lättare att komma åt de som gör sig skyldiga till den här typen av brott.

– Den nya lagen är mycket bra och ger oss nya verktyg, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, vid polisens nationella it-brottscentrum.

Trots den nya lagen finns det fortfarande svårigheter att utreda brotten, bland annat eftersom polisen numera har mycket begränsad tillgång till lagrad data. Det påverkar möjligheten att utreda all brottslighet som begås på nätet.

– Det är en fara att vi inte har kvar datalagringen. Får vi en ny lag måste vi ges möjligheter att kunna lagföra. Vi ser även på andra brottstyper, främst sexuella övergrepp på barn, att vi fått stora problem med uppklaringen eftersom vi inte kan spåra avsändare längre, säger Anders Ahlqvist.

Däremot menar han, att möjligheten att utreda denna typ av brottslighet ändå är bättre än vad många poliser tror.

– Vi har ett bra samarbete med it-bolag som Facebook, Instagram och Google.

Samtidigt är mörkertalet kring kränkningar på nätet stort. Många har vant sig vid en hård ton och alla vet inte var gränsen för brottsliga handlingar går. Men Anders Ahlqvist tycker det är viktigt att polisen uppmanar alla som utsätts för kränkningar att anmäla. Han poängterar att det är minst lika viktigt för gemene man att ta ansvar.

– Ser man saker som händer i forum eller på nätet så gäller det att reagera. Polisen kan inte ensam agera mot kränkningar på nätet, säger han.

Ungdomsgruppen vid polisen i Täby har den senaste tiden arbetat aktivt med brottsförebyggande information till skolor, om kränkningar i sociala medier.

– Det kändes viktigt att få ut budskapet eftersom vi ser en ökning av dessa ärenden främst i åldersspannet 13-17 år, säger Madelene Stolt, chef på ungdomsgruppen i Täby.