Frivilliga ger vittnen stöd

En rättegång kan kännas obehaglig för vittnen och brottsoffer. Men det finns medmänskligt stöd för nervösa målsägande eller den som är rädd för att vittna.

Vittnesstöd startade i Sverige 1995 av brottsofferjouren i Växjö, efter engelsk förebild. Nu finns det cirka 700 vittnesstödjare på landets tingsrätter. En klar majoritet, 8 av 10, är kvinnor och nästan lika många är över 65 år. Ett tjugotal av dem arbetar på Södertörns tingsrätt söder om Stockholm, en av landets största domstolar. Här finns totalt 19 rättssalar varav en säkerhetssal – med en säkerhetskontroll lika noggrann som på flygplatser. En miljö där många känner sig skärrade.

Här finns Lena Spiik med en bricka med texten "Vittnesstöd" på tröjan. Hon talar med vittnen och målsägande som väntar på sin tur i rättssalen. Hon en av alla ideellt arbetande som håller verksamheten igång.

– Jag berättar vad som ska hända under en rättegång, jag visar bilder på rättssalen och beskriver vilka som deltar under förhandlingen. Allt för att skapa en trygghet för dem som ska vara med, säger hon.

I kallelsen till rättegången ska det finnas information om att målsägande och vittnen har tillgång till vittnesstöd i domstolen. En del bokar in vittnesstödjare i förväg, andra får stöd på plats vid rättegången.

Lena Spiik har varit vittnesstödjare i tre år, innan dess var hon lärare och rektor.

– Jag vill lära mig något nytt. Vittnesstöd kändes rätt. Jag har alltid varit intresserad av rättsväsendet och är imponerad av utbildningen vi fått. Vi bidrar till att vittnen och målsägande ska känna sig trygga. Målet är att de ska bli så lugna att rättegången blir rättvis. Det är bra att kunna stötta dem i svåra situationer.

Som vittnesstödjare får du inte ta ställning i processen, bara informera och stötta. Men Lena Spiik säger att vissa mål och situationer kan vara känslosamma. Hon berättar om ett fall där en tonårspojke blivit mördad, där pojkens syster skulle vittna. På andra sidan skranket i säkerhetssalen fanns ett tonårsgäng som var åtalat för mordet. Vittnena fick slussas in bakvägen. Det var stökigt i salen.

– Det berörde mig illa att se familjens sorg och att de åtalade blånekade, trots att allt talade emot dem. I sådana lägen kan jag prata med vår vittnesstödssamordnare. Annars försöker jag att inte ta med mig jobbiga händelser hem.

Hon rekommenderar uppdraget till andra.

– Är man intresserad av människor och nyfiken på hur rättssamhället fungerar ska man absolut pröva på det. Man bör vara en trygg person och inte vara rädd för att möta andra.