Hundägare nosar upp inbrottstips åt polisen

Gunnar Bergman, Solna Sundbybergs brukshundklubb, med de två schäfrarna Bisse och Nitro bredvid ett vitt staket. Bredvid står inspektör Kerstin Malm med hunden Safra.

Gunnar Bergman, Solna Sundbybergs brukshundklubb, med Bisse och Nitro. Inspektör Kerstin Malm med Safra. Bild: Mona Max

De är många, uppmärksamma – och utrustade med alerta nosar. Hundar och deras ägare kan vara en stor hjälp för polisen vid brott. Kerstin Malm från lokalpolisområde Solna, region Stockholm, lär dem hur.

Kerstin Malm är kontaktperson för grannsamverkan och hade länge tänkt på vilka outnyttjade resurser det finns i bostadsområdena. För att göra hundägare mer medvetna om vad de ser när de rastar sina hundar erbjuder Kerstin Malm dem en kort utbildning.

– Hundägare är en sådan resurs. De är ute och går alla tider på dygnet, men det finns många hundägare som inte är med i någon grannsamverkan och det skulle jag vilja göra något åt, säger hon.

De hundägare som är intresserade får lära sig hur man kan upptäcka förberedelser till bland annat bostadsinbrott och hur de snabbt och enkelt kan tipsa polisen om vad de ser. Utbildningen som kallas NOS ska göra hundägarna medvetna om hur brottslig verksamhet kan se ut i ett bostadområde och hur viktigt det är att vidarebefordra tipsen och iakttagelserna till polisen.

Personer kan vara vittne till brott, ge ett signalement eller kanske till och med veta vem som gjort det, men de kontaktar inte alltid polisen.

– Genom NOS hoppas jag öka medvetenheten om att polisen behöver få in så många pusselbitar som möjligt för att minska framförallt bostadsinbrotten. Jag berättar bland annat om vad som behövs för att vi ska kunna arbeta vidare med ett ärende. Den minsta lilla iakttagelsen kan göra skillnad, säger Kerstin Malm.

Utbildningarna startade i somras och vänder sig till hundägare i Solna och Sundbyberg. Men hon hjälper gärna till om andra lokalpolisområden vill starta.

– Intresset är större än jag trodde det skulle bli. Hundägare är en stor resurs som kan göra samhällsnytta bara genom att gå ut med hunden, säger Kerstin Malm.

Fakta NOS

  • Står för Nos- och spaningspatrullen för aktiva hundägare.
  • Är ett samarbetsprojekt mellan lokalpolisområde Solna, Stockholms Kennelklubb med drygt 17 000 medlemmar och Solna Sundbybergs Brukshundklubb med cirka 400. Det finns också hund- ägare som inte är med i någon hundklubb.
  • Sundbybergs kommun är också involverad med en samordnare för trygghetsfrågorna.
  • Syftet är att minska bostadinbrotten.