Nya metodstöd om lokala grova brott

Den lokalt organiserade brottsligheten i Sverige ska bekämpas, särskilt i landets 53 mest utsatta områden, som polisen har pekat ut.

För att identifiera och vidta åtgärder har UC Väst (utvecklingscentrum) i Göteborg byggt ett metodstöd som lokal polis över hela landet ska arbeta efter.

– Vi följer forskning och praktik, men också best practice både i Sverige och utomlands, säger Rolf Andersson, polismästare och chef för UC Väst.

Metodstödet går ut på att ta fram en särskild lägesbild för ett specifikt område. Det ska ge ett underlag för samverkan, aktiviteter och ett uthålligt polisarbete mot den lokala organiserade brottsligheten.

Vägledningen går ut på att undersöka olika brottsliga företeelser i ett närområde. Finns ett visst antal sådana är risken stor att området har en lokal organiserad brottslighet.

Den lokala organiserade brottsligheten kan ta sig många olika uttryck. Det kan vara ekonomisk brottslighet, otillåten påverkan av myndighetspersoner, försäljning av svartcigaretter. Men allt kan hänga samman. Det här verktyget hjälper till att upptäcka den organiserade brottslighetens mönster.

Tidigare i år har UC Väst lett arbetet med att ta fram riktlinjer så att polisen över hela Sverige på ett så bra sätt som möjligt kan hjälpa personer som vill lämna ett kriminellt liv.