Håller kalla fall varma

Flickan ringde och frågade om polisen löst mordet på hennes mamma. När kalla fall-utredaren frågade hur gammal hon var, svarade hon ”elva år”. Nu ska arbetet med kalla fall få en nystart över hela landet.

Arbetet med ouppklarade fall av dödligt våld, så kallade kalla fall, ser väldigt olika ut runt om i landet. Det stod klart när representanter för alla regioner, Palmegruppen, riksmordsgruppen och gärningsmannaprofilgruppen möttes på en konferens i början av oktober.

I exempelvis Stockholm ligger arbetet utspritt på olika PUG-team. PUG står för "polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott". I region Väst håller man på att förvalta arvet av den tidigare utredaren Thomas Lagers arbete och bygger upp en hel kalla fall-enhet, medan flera regioner inte har kommit igång ännu.

– Syftet med att träffas är att vi ska lära känna varandra, skapa nätverk och få en nystart i den nya organisationen, säger Mikael Rying, kriminolog.
2012, två år efter att preskriptionstiden för mord och dråp togs bort, släppte han tillsammans med professorn Leif GW Persson och juristen Eva Sjögren en omfattande rapport om kalla fall som innehöll en lång rad åtgärder för att få ett enhetligt och strukturerat arbetssätt.

Ett exempel är att alltid skriva en så kallad startpärm där utredningen sammanfattas, när ett olöst mord lämnas över till kalla fall-handläggarna. Ett annat exempel är rutinen med att skriva bevakningslistor för att veta vilka olika åtgärder som ska göras över tid. Ofta är många olika personer inblandade i sådana här fall och deras relationer och lojaliteter förändras över tid. Då är det viktigt att ha löpande koll på dem.

Idag finns det omkring 500 kalla fall räknat under perioden 1 juli 1985 till 31 december 2015, även om det saknas en klar definition av vad ett kallt fall är. Och Mikael Rying spår att den siffran kan komma att öka i takt med att brottsligheten förändras.

– Samtidigt som det dödliga våldet har minskat, ser vi en dramatisk förändring i dess karaktär där det som sticker ut mest är ökningen av gängmord. Ofta är det personer som inte pratar med polisen vilket gör det svårt att utreda och uppklaringsprocenten är låg.

Till slut hamnar många av dem i kalla fall-gruppernas knän och vi måste redan nu prata om framtiden, säger Mikael Rying.

Inte minst är det viktigt att fortsätta utreda för de anhörigas skull, där insatserna betyder jättemycket.

– Det ringde en flicka till en av våra kalla fall-handläggare. Hennes mamma blev mördad för flera år sedan och hon ville veta hur det gick. Flickan var bara elva år gammal, det säger något om hur betydelsefullt detta är.