"Viktigast är att lyssna"

Polisen har egna förhandlare som rycker ut på självmordshot. Jimmy Spolander i region Mitt är en av dem.

– Det finns inga hopplösa fall, säger han.

Jimmy Spolander har jobbat som förhandlare i fem år vid sidan av sin tjänst som gruppchef i norra Västmanland. Självmordshot är ett av de vanligaste uppdragen.

– Vi åker inte dit för att försöka ändra på folk, utan för att lyssna. Det låter enklare än vad det är eftersom vi poliser gärna vill lösa problem. Här ska vi istället försöka få personen att lösa sitt eget problem genom att vägleda dem i ett samtal.

Han anser att poliser i allmänhet är väl rustade för sådana situationer, även om förhandlarna har specialkompetens kring psykiskt instabila personer.

– Vi får ofta höra att "detta är ett hopplöst fall", en påtänd eller psykiskt sjuk person som det inte går att prata med. Men min upplevelse är att vi lyckas så gott som alltid. Vår teknik fungerar på alla människor, och alla vill bli lyssnade på.

Att det finns en särskild psykambulans som är utrustad med vårdpersonal tycker han är "strålande". Men Jimmy Spolander skulle vilja att de integrerades mer i vardagen.

– Som det är nu kommer de i mer tillspetsade situationer. Det finns många hjälpsökande som inte står på en bro.

Finns det risk att förhandlarna och psykambulansen går in på varandras områden?

– Nej, utan vi ska ta vara på alla möjligheter för att lösa situationen. Vi behöver verkligen psykvårdens hjälp att hantera instabila personer, där är de proffs. Men så kan det uppstå andra situationer, hotfulla eller farliga, och då är polisen proffs. När det behövs ska vi ta dit hela verktygs-
lådan.

Fakta - polisens förhandlare

Det finns ungefär 150 utbildade polisförhandlare i Sverige. Ofta är de knutna till de lokala insatsstyrkorna, piket eller motsvarande.

De vanligaste uppdragen är hot om självmord, samt farlig person.

Tillsammans står de för omkring 80 procent av uppdragen.

Ett uppdrag kan ta några timmar till flera månader.

Antalet uppdrag har ökat kraftigt de senaste 15 åren. En av orsakerna är att kunskapen om polisförhandling som taktiskt verktyg har ökat.