”Det är inte acceptabelt”

Polisen attackeras när de rycker ut runt om i landet. Karl Landström är gruppchef i Klockaretorpet i Norrköping.

Hur yttrar det sig hos er?

– Polisbilar slås sönder och sten och andra föremål kastas mot oss när vi kommer in. Husen är ganska låga så de kan kasta över taken när vi står och pratar med folk. Vi har hittat förråd av sten som de bunkrat på taken. Det är ett gäng ledargestalter på omkring tio personer i åldern 18-25 år. Runt dem finns en yngre svans.

Vad beror problemen på?

– Förr var här ett levande centrum med vuxna som rörde sig naturligt i området, men sedan lade butiker och andra verksamheter ned vilket gjorde att det här gänget kunde ha platsen som ”sin”. Nu när vi går in och är synliga och stör deras droghandel, kommer det sådana här motreaktioner. 

I Borås blev en polis knivskuren. Hur är det att gå in i ett område där poliser attackeras?

– Det är så klart påfrestande att stå i frontlinjen och exponeras för det här. Vi fokuserar på att säkra tryggheten för allmänhet och väljer våra tillfällen när vi konfronterar de här grupperingarna. Det här beteendet är inte acceptabelt men vi är fortfarande vid gott mod.

Hur arbetar ni mot problemen?

– Vi försöker att alltid åka två patruller så att vi slipper få bilarna förstörda. Vid något tillfälle har vi även haft hjälmar och sköldar med, men annars fokuserar vi på att konfliktreducera. Hela lokalpolisområdet har riktat in sig på att störa ut gänget och vi har nyligen startat en särskild insats så att vi alltid har extra resurser på kvällarna.

Vad skulle ni behöva?

– Vi har fått förstärkning från övriga länet och det finns ett beslut att Klockaretorpet är det mest prioriterade just nu. Vi håller på att resursförstärka så att vi kan ha uthållighet och nu känns det som att det håller på att vända lite. Men fortsätter problemen, eller eskalerar, hoppas jag att vi får in ännu mer resurser och visar att vi är en region som hjälper varandra. Det gäller också att civilsamhället kliver in. Nyligen började socialtjänsten jobba ute och Hyresbostäder ordnade nattvandring och bjöd de boende på gratis pizza. Den kvällen var det väldigt lugnt.

Riskerar ni att tappa tempo i sommar?

– Ja. Vi har diskussioner med kommunen om hur man kan få in fler verksamheter och sommarlovsaktiviteter i området. Om kommunen inte lyckas axla manteln ser jag en fara att vi inte kan jobba med detta på samma sätt.

Finns det ändå några uppsidor med det här jobbet?

– Det är klart att det kan vara roligt när man ser tydlig förändring. Å andra sidan kan det bli en tvärtomeffekt om man inte lyckas. Det är ett ganska tydligt jobb, vi satsar på det här området och vi poliser vill ju ha något att ta tag i. Åtminstone tidvis kan det vara en bra uppgift att ägna sig åt.  

Social oro

Polisen arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans med kommuner och andra myndigheter. Arbetet mot lokala kriminella nätverk är en del av de strategiska initiativ mot organiserad brottslighet.
Vid årsskiftet presenterade polisen 14 prioriterade bostadsområden som kräver extra uthålliga insatser från hela samhället. Där kan aktionsgrupper och andra resursförstärkningar användas utifrån lokala behov och förutsättningar.