Beslag med sprängkraft i Falkenberg

Poliserna Göran Aidemark, Christer Bartholdsson och Karl-Göran Saxerbo står sida vid sida i ett garage, med armarna i kors.

De beslagtog 550 kilo sprängmedel. Göran Aidemark, forensiker, Christer Bartholdsson, insatschef och Karl-Göran Saxerbo, polisinspektör grova brott, region Väst. Bild: Anders Andersson

Polisen letade efter narkotika, men hittade mer än ett halvt ton sprängmedel. Utredarna vände på alla stenar utan att hitta något motiv: Vad skulle dynamiten användas till?

Spaningsuppslag under sommaren 2015 ledde fram till att en 31-årig man kunde gripas i Falkenberg, misstänkt för narkotikabrott. Men istället för narkotika hittade polisen under husrannsakan 50 kilo sprängmedel gömt bakom en murstock och mängder av material med nazistisk anknytning.

450 kilo dynamit hittades senare paketerat i papplådor i källaren i ett annat flerfamiljshus. Ytterligare sprängmedel och en stor mängd tändhattar hittades senare på andra fyndplatser i Falkenbergsområdet.

När Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bedömde vilken skada som kan åstadkommas med så mycket sprängämne gjordes en jämförelse med tre terrorhändelser i Europa. Vid Breiviks bilbomb i Oslo sprängdes mellan 750 och 900 kilo hemmagjort sprängämne. Sprängverkan av de totalt 550 kilo explosiva varor som togs i beslag i Falkenberg beräknades vara i samma storleksordning.

Om dynamiten hade detonerat hade huset ”kollapsat”, skrev FOI i sitt utlåtande. När polisens utredare fick bedömningen till sig skärptes fokus ytterligare. Nationella bombskyddet kallades in och med hjälp av Säkerhetspolisen tömdes datorer och mobiltelefoner på all information.

– Vi pejlade naturligtvis även omgivningen kring de misstänkta på alla tänkbara sätt, säger Karl-Göran Saxerbo, som ledde polisens utredning.

Mannen hävdade att han köpt dynamiten av en 41-årig vän som arbetade som bergsprängare.

Den stora mängden sprängämne hade 41-åringen stulit från sin arbetsplats under tre års tid. Dynamiten sålde han sedan vidare till 31-åringen som sedan tidigare var känd av polisen i höger-
extrema kretsar.

På en åker utanför Falkenberg genomförde 31-åringen en provsprängning av dynamiten. Ett bilbatteri användes för att detonera laddningen, berättar han i polisförhör. Någon förklaring till vad dynamiten var tänkt att användas till fick polisen aldrig fram i förhören.

– Jag vill inte tänka på vad som kunde ha hänt om någon använt allt det här. Jag är mycket nöjd med att vi fick dynamiten ur händerna på de här killarna, säger insatschef Christer Bartholdsson.

I januari i år dömdes 41-åringen i Varbergs tingsrätt till fängelse i 2,5 år för grov stöld och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 31-åringen dömdes till skyddstillsyn för häleri och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Göran Aidemark, forensiker, Christer Bartholdsson, insatschef, och Karl-Göran Saxerbo, polisinspektör.