Får pengar för att hitta tjejer i narkotikamissbruk

Projektet Träffa rätt har fått 3,7 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova för att utveckla nya metoder för narkotikaspaningsarbete.

Emma Ravald, HR-avdelningen, leder det nationella projektet Träffa rätt, som startade hos Stockholmspolisen, för att hitta fler unga kvinnor som använder eller säljer narkotika.

Vad ska ni göra för pengarna?
– Under projekttiden som är tre år ska vi ta fram ett normkritiskt it-stöd för poliser i yttre tjänst, till exempel en app eller ett spel, som ska hjälpa polisen att lättare hitta unga kvinnor som missbrukar eller säljer narkotika. Bidraget från Vinnova ger oss möjligheter att utveckla vidare idéer och fördjupa samarbetet inom projektet. Det känns spännande att jobba med jämställdhetsfrågan på ett nytt sätt, närmare kärnverksamheten, och det är roligt att aktörer utanför polisen tror på det vi gör.

Varför startade projektet?
– I dag grips och lagförs många fler unga män för narkotikabrott, jämfört med unga kvinnor. Men enkätundersökningar som till exempel Stockholmsenkäten visar att nästan lika stor andel kvinnor missbrukar. Vårt mål är att Polismyndighetens verksamhet mot narkotika bland unga ska spegla verkligheten bättre.

Vad får det för konsekvenser att färre kvinnor lagförs?
– Missbruk bland unga kvinnor upptäcks senare och de har hunnit missbruka längre innan de får vård. Det vill vi ändra på.

Varför är polisen sämre på att hitta kvinnorna?
– I projektet har vi bland annat diskuterat personalsammansättningen inom spaningsgrupperna, där det är få kvinnliga medarbetare. Vi har också tagit upp att det finns kunskapsluckor kring var någonstans kvinnor missbrukar och vilka plattformar de använder för försäljning.

Vilka ingår i projektet?
– Det är tre narkotikaspaningsgrupper från region Stockholm. Vi har också en genusforskare knuten till projektet och en extern referensgrupp. Där ingår bland annat personal från mottagningen Maria Ungdom, Rebeckahemmet (ett behandlingshem för flickor och unga kvinnor) och representanter från X-cons verksamhet mot kvinnor.