Färre bedrägerier med medvetna äldre

Kommissarie Ditte Westin, på polisens nationella bedrägericenter.

Ditte Westin, kommissarie, ansvarar för kortbedrägerier och bedrägerier mot äldre på polisens nationella bedrägericenter, NBC. Initiativtagare till materialet Försök inte lura mig! Bild: Minna Ridderstolpe

Nationellt bedrägericenter, NBC, har tillsammans med pensionärsorganisationerna SPF, PRO och Brottsofferjouren, BOJ, tagit fram ett utbildningsmaterial om bedrägerier mot äldre.

– Det är ett antal filmer som visar olika situationer där bedrägerier kan uppstå. Filmerna stoppas för diskussioner om vad som kan hända. Sedan följer praktiska övningar om hur situationer kan undvikas eller hur man kan göra för att hindra brott att fullbordas. Samma casemetodik som polisen jobbar med.

Vem ska använda materialet?

– Materialet ska användas av organisationer som regelbundet träffar och ordnar möten för äldre, till exempel folkbildningsorganisationer, pensionärsorganisationer och kyrkor.

Varför just äldre?

– Många bedragare har specialiserat sig på äldre. Det är en sårbar brottsoffergrupp som alltid är prioriterad för polisen. Bedrägerier mot äldre ökar och ett sätt att få stopp för brotten är att höja medvetenheten hos de äldre.

Hur kom du på idén med det här utbildningsmaterialet?

– Jag har länge velat göra ett utbildningspaket för äldre och har haft kontakt med bland annat PRO och SPF. Intresset från dem har varit svalt, "Det finns redan så mycket bildspel, böcker och broschyrer", tyckte de.

– Så kom jag på att vi kunde använda de Facebookfilmer som vi tog fram förra hösten, om bedrägerier mot äldre. Då vände intresset.

Vad förväntar ni er för resultat?

– Förhoppningen är att de olika aktörerna tycker att det är ett bra material och att de använder det. Det är positivt om det finns i deras verksamhetsplaner att detta ska användas.

– Inom ett halvår hoppas vi kunna se en minskning av bedrägeribrott mot äldre.

Vad vill ni åstadkomma med utbildningsmaterialet?

– I utbildningen ställer vi en del utmanande frågor, som till exempel: Måste man hjälpa till med att växla pengar? Måste man hjälpa till att visa vägen? Kan man säga nej? Eller: Skulle du ringa polisen när du ser någon som har din pinkod åka iväg med ditt kort? Varför inte?

– Vi vill utmana den här generationens föreställningar om hur man ska vara och bete sig. Man kan faktiskt be folk att flytta på sig, man kan säga nej och man ska ringa polisen.

– Vi vill inte skrämma de äldre utan tvärt om, vi vill att de ska våga gå ut för att de vet i vilka situationer de kan utsättas för bedrägeriförsök och vet vad de ska göra för att förhindra brottet.

Om utbildningsprogrammet Försök inte lura mig!

  • Fallbeskrivningar och filmer skapar diskussionsunderlag.
  • Praktiska övningar.
  • Möten genomförs vid 3 tillfällen för 15–20 deltagare.
  • Den 16 september arrangerar Polisen en uppstartskonferens i Stockholm.