Slutar blåsa in luft för att rädda fler

Internationella studier visar att enbart bröstkompressioner kan vara effektivare vid hjärtstopp. Nu deltar Stockholmspolisen i ett projekt som kan påverka hur man räddar liv över hela världen.

"30-2 mitt på". Så har vi lärt oss att göra när någon plötsligt segnar ner på golvet. Ramsan innebär att du ska ge 30 bröstkompressioner mitt på bröstet och sedan blåsa 2 gånger in i munnen. Men snart kan det bli ändring på det. Enligt studier från ILCOR, International Liasion Committee Of Resuscitation, är det effektivare att skippa inblåsningarna eftersom de stjäl tid från bröstkompressionerna. Dessutom är förhoppningen att fler ska våga gripa in när man inte gör inblåsningar mun mot mun.

– Det finns syre kvar i blodbanan och det viktigaste är att få upp det till hjärnan samt att göra hjärtkompressioner så att hjärtat inte svullnar upp av allt blod som ansamlas där, säger Peter Bjurén, ansvarig vid Stockholmspolisen för livräddning och SALSA-projektet, Saving lives in the Stockholm area.

Nu är Stockholmspolisen först i Europa med att undersöka vilka resultat de får av metoden och den 19 januari startade pilotprojektet Tango2. När SOS Alarm får in ett hjärtstopp som är bevittnat och som inte beror på drunkning, kvävning, hängning eller förgiftning, skickas fallet till polisens ledningscentral med tillägget "Tango2, enbart bröst-kompressioner". Det innebär att hjärt- och lungräddning ska göras på det sättet och som polis behöver man alltså inte själv avgöra vilken metod som ska användas.

Men är det etiskt rätt att involvera människor som inte vet om att de är med i en studie? Det går ju inte att fråga någon som är livlös om hen samtycker.

– Etikprövningsnämnden i Stockholm har tittat på detta och gett sitt godkännande. Det här är alltså inget som polisen har hittat på utan det är Karolinska institutet, Hjärtstoppscentrum Södersjukhuset, SOS Alarm och Hjärt-Lungfonden som är projektledare, säger Peter Bjurén.

Samtliga poliser och instruktörer i hjärtlungräddning i Stockholms län har fått information och poliserna har visitkort som de kan dela ut till exempelvis anhöriga på plats med kontaktuppgifter till ansvariga inom sjukvården.

Om drygt ett år ska projektet i Stockholm utvärderas och visar det sig att överlevnaden ökar även här, kan det påverka de nya riktlinjer som ILCOR ska ta fram kring hjärtlungräddning och som ska användas världen över.