Så styrs nya polisen

Delegering istället för detaljstyrning, fler som bestämmer mer och medborgarna i fokus. Det är ledorden för den nya polismyndigheten.

När 21 polismyndigheter nu blivit en skapas möjligheter för ett nytt sätt att styra polisen. Styrmodellen, där medborgarna är i centrum, utgår från lagar och förordningar, verksamhetsidén, långsiktiga mål, strategiska initiativ, verksamhetsplan inklusive lokala mål och medborgarlöften och medarbetarna. Alla med olika långa perspektiv – men som alla genomsyrats av tankarna om att polisen är en myndighet, att helheten är viktigare än delarna, att verksamheten ska byggas underifrån och utifrån, att ansvar ska delegeras till medarbetarna och medarbetardriven utveckling.

En gemensam verksamhetsplan

Så vad innebär allt det här? Tidigare har varje myndighet haft en egen verksamhetsplan och själv bestämt hur man ska tolka polisens mål. Men i framtiden kommer polisen bara ha en verksamhetsplan – som rikspolischefen beslutar om. Dokumentet kommer bara vara några sidor långt, istället för mer än 20 som tidigare.

Verksamhetsplanen, som målats med större penseldrag och där rikspolischefen ger de övergripande förutsättningarna, kommer nu att ligga till grund för aktivitetsplanering på alla nivåer. Istället för detaljstyrning ska besluten delegeras. På så sätt får varje medarbetare ett större ansvar. Det är ett medarbetardrivet arbetssätt där det finns utrymmen för egna initiativ.

Medarbetarna får större inflytande

Eva Årestad Radner, chef för rikspolischefens kansli, menar att medarbetarna får ett större inflytande och en chans att bidra mer till att utveckla verksamheten.

– Ingen kommer att få besked uppifrån om hur många X man ska göra i Y antal timmar, säger hon.

Uppdraget blir istället mer omfattande, att man ska bidra till att lösa uppdraget, till exempel att minska antalet dödade och skadade i trafiken, på bästa sätt.

– Det är ett annat sätt att arbeta, tidigare har vi varit mer styrda. Nu måste man stanna upp och reflektera. På så sätt ska man utnyttja kompetensen hos medarbetarna.

– Jag tror att de kommer att känna sig mer motiverade om de får påverka mer och ta större ansvar. Då kan var och en känna att man står bakom arbetet och kan hitta motivation och arbetsglädje i det.

Möjliggör större lokalt genomslag

Kunskapen och inspelen ska sedan processas uppåt i organisationen och stämmas av med medarbetare och chefer för att säkerställa prioriteringar och att det klaffar med andra gemensamma aktiviteter och lokalpolisområdenas problembild.

I och med att verksamheten styrs underifrån möjliggör man också ett större lokalt genomslag och kan tydligare utgå från medarbetarnas och medborgarnas kunskap om lokala problembilder.