Angeredsbor: Äntligen!

Gensvaret blev positivt när polisen presenterade medborgarlöften för 2015 i Angered. Särskilt fokus ska ligga på problemet med störande mc- och mopedåkning. Det blir också centralt i satsningen Trygg i Angered.

Mitt i julruschen i Angered centrum presenterade polisen och stadsdelsförvaltningen sina medborgarlöften till invånarna. Många Angeredsbor tog sig tid att stanna till för att höra om de aktiviteter mot störande mc- och mopedåkning som utlovas under 2015.

– Det här är det bästa jag har hört på länge, sa Amela från Gårdsten.

Störande mc- och mopedåkning pekas ut som ett av de största problemen i de trygghetsundersökningar som genomförts bland boende i Angered.

– Det är viktigt för oss att välja medborgarlöften som utgår från vad våra invånare upplever som ett otrygghetsproblem, säger Håkan Frank, chef för polisenhet Nordost i Storgöteborg.

Under hösten har ett tiotal medborgardialoger genomförts som en del av satsningen Trygg i Angered – en fördjupad samverkan mellan polis och stadsdelsförvaltning för att långsiktigt öka tryggheten.

– Medborgarlöften blir en naturlig del av det arbetet och ett sätt att tydliggöra och spetsa till det vi redan gör, säger Ulf Merlander, polisens samordnare för Trygg i Angered.